| Uvoz blaga

Spremembe navodila začnejo veljati 1. 1. 2022.

Dne 1. 1. 2022 pričnejo veljati spremembe navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020. Spremembe se nanašajo predvsem na opredelitev novih podatkovnih elementov carinske deklaracije ter novih oznak, zaradi uvedbe SIAIS2 s 1. 1. 2022.

3/2020: Navodilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico