| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Kombinirane nomenklature v Prilogi 10 (Statistične oznake TARIC).

V Uradnem listu EU L 319/2020, z dne 2. 10. 2020, je objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1369, z dne 29. septembra 2020, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi v zvezi z dopolnitvijo Priloge 10.

V prilogi 10 (Statistične oznake TARIC) se dodajo nove oznake TARIC za različne zaščitne obrazne maske v skladu z njihovimi zmogljivostmi filtriranja.