| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Kombinirane nomenklature v poglavju 24.

V Uradnem listu EU L 167/2020, z dne 29. 5. 2020, je objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/712, z dne 25. maja 2020, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi v zvezi z oznako KN 2403 99 10.

Poimenovanje pri oznaki KN 2403 99 10 v poglavju 24 drugega dela kombinirane nomenklature iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se nadomesti z novim poimenovanjem: tobak za žvečenje in njuhanec (tobak za njuhanje).