| Omejevalni ukrepi

Uredba Sveta (EU) 2022/328 z dne 25. februarja 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014.

Obveščamo vas, da je bila objavljena UREDBA SVETA (EU) 2022/328 z dne 25. februarja 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini. Omejevalni ukrepi zajemajo tudi  blago z dvojno rabo, blago za vojaške izboljšave, rafiniranje nafte in letalstvo ali vesolje. Opozorili bi, da se prepovedi ne nanašajo samo na neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ampak tudi na neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev v zvezi z blagom. Vse subjekte, ki poslujejo z Rusijo, pozivamo, da spremljajo sprejete spremembe, še posebej tiste, ki se nanašajo na uvoz in izvoz blaga.