| Omejevalni ukrepi

Uredba Sveta (EU) 2022/355 z dne 2. marca 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji.

Obveščamo vas, da je bila objavljena UREDBA SVETA (EU) 2022/355 z dne 2. marca 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji​​​​​​​. Omejevalni ukrepi zajemajo tudi opremo za notranjo represijo, opremo, tehnologijo in programsko opremo za spremljanje ali prestrezanje spletnih ali telefonskih komunikacij, blago z dvojno rabo, blago in tehnologijo, ki bi lahko prispevala k vojaškim in tehnološkim izboljšavam ali k razvoju obrambnega in varnostnega sektorja, mineralne izdelke, proizvode iz kalijevega klorida (‚pepelika‘), lesne izdelke, cementne izdelke, izdelke iz železa in jekla, izdelke iz kavčuka in gum ter stroje. Opozorili bi, da se prepovedi ne nanašajo samo na neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ampak tudi na neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev v zvezi z blagom. Vse subjekte, ki poslujejo Belorusijo, pozivamo, da spremljajo sprejete spremembe, še posebej tiste, ki se nanašajo na uvoz in izvoz blaga.