| Omejevalni ukrepi

Obveščamo vas, da je EU sprejela peti paket omejevalnih ukrepov proti Rusiji zaradi njene vojaške agresije proti Ukrajini.

Sveženj vključuje:

  • Prepoved nakupa, uvoza ali prenosa premoga in drugih trdnih fosilnih goriv v EU, če izvirajo iz Rusije ali se izvažajo iz Rusije, od avgusta 2022.
  • Prepoved zagotovitve dostopa do pristanišč EU za plovila, registrirana pod rusko zastavo. Odobrijo se odstopanja za kmetijske in živilske proizvode, humanitarno pomoč in energijo.
  • Prepoved cestnega prevoza vsem ruskim in beloruskim podjetjem, kar jim preprečuje cestni prevoz blaga v EU, vključno s tranzitom. Odobrena so odstopanja za številne proizvode, kot so farmacevtski, medicinski, kmetijski in živilski proizvodi, vključno s pšenico, ter za cestni prevoz v humanitarne namene.
  • Dodatne prepovedi izvoza, ki zadevajo letalsko gorivo in drugo blago, kot so kvantni računalniki in napredni polprevodniki, vrhunska elektronika, programska oprema, občutljivi stroji in transportna oprema, ter dodatne prepovedi uvoza proizvodov, kot so les, cement, gnojila, morski sadeži in alkoholne pijače.
  • Vrsto ciljno usmerjenih gospodarskih ukrepov, namenjenih okrepitvi obstoječih ukrepov in odpravi vrzeli, kot so splošna prepoved EU glede sodelovanja ruskih podjetij pri javnih naročilih v državah članicah, izključitev vsakršne finančne podpore ruskim javnim organom, razširjena prepoved depozitov za kriptodenarnice ter prodaje bankovcev in prenosljivih vrednostnih papirjev, denominiranih v vseh uradnih valutah držav članic EU, Rusiji in Belorusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji in Belorusiji.

Poleg tega se je se je razširil tudi seznam sankcioniranih podjetij in oseb.

Zadevni pravni akti so objavljeni v naslednjih uradnih listih EU.

Uradni list Evropske unije, L 111, 8. april 2022

Uradni list Evropske unije, L 110, 8. april 2022