| Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Obveščamo vas, da so se s strani EU končali postopki za sprejetje sporazuma o trgovini in sodelovanju, ki sta ga EU in Združeno kraljestvo podpisala konec lanskega decembra.

Dne 30. 4. 2021 so bili izmenjani ratifikacijski instrumenti in s tem izpolnjeni pogoji, da sporazum s 1. 5. 2021 formalno stopi v veljavo. Besedilo pravil o poreklu iz poglavja 2 Naslova I sporazuma v slovenskem jeziku je bilo pravno-lingvistično pregledano, kar pomeni, da slovenska različica besedila navedbe o poreklu iz Priloge 7 ne vsebuje več napak, zato se slovenska različica besedila navedbe o poreklu lahko uporabi za izvoz v Združeno kraljestvo.

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in ZK je objavljen v Uradnem listu EU, L 149, 30 April 2021.