| Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Izvoznikom v Združeno kraljestvo svetujemo, da v izogib kasnejšemu spreminjanju besedila že sestavljenih navedb o poreklu, uporabijo za izvoz v Združeno kraljestvo angleško različico besedila navedbe o poreklu.

Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani je bil objavljen v Uradnem listu EU L 444, z dne 31. 12. 2020. Sporazum se na podlagi vzajemnosti začasno uporablja od 1. januarja 2021. Vendar pa zaradi posebnih okoliščin sklepanja sporazuma različne jezikovne različice besedila sporazuma niso bile predmet pravno-jezikovnega pregleda. Slovenska različica besedila navedbe o poreklu (Priloga ORIG-4 poglavja 2 iz Naslova I prvega razdelka drugega dela sporazuma) pa je nepravilno prevedena iz angleškega jezika. 

V Uradnem listu EU L 445, z dne 31. 12. 2020, je bil objavljen Sklep Komisije (Euratom) 2020/2255 o sklenitvi, s strani Evropske Komisije, in začasni uporabi zgoraj navedenega sporazuma. V členu 1(3) tega sklepa je navedeno, da bodo različice sporazuma v različnih jezikih predmet dokončnega pravno-jezikovnega pregleda. Jezikovne različice, pripravljene v pravno-jezikovnem pregledu, se bodo z izmenjavo diplomatskih not z Združenim kraljestvom štele za izvirne in dokončne. Izvirna in dokončna besedila bodo nadomestila podpisane različice sporazuma z veljavnostjo od začetka (ab initio). Navedeno pomeni, da bo tudi slovenska različica sporazuma predmet pravno-jezikovnega pregleda, ustrezno popravljena / spremenjena slovenska različica sporazuma pa se bo uporabljala od 1. 1. 2021. Iz navedenega izhaja, da bo slovenska različica navedbe o poreklu ustrezno spremenjena.

Izvoznikom v Združeno kraljestvo svetujemo, da v izogib kasnejšemu spreminjanju besedila že sestavljenih navedb o poreklu, uporabijo za izvoz v Združeno kraljestvo angleško različico besedila navedbe o poreklu.