| Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Vprašanja in odgovori o BREXIT-u (Evropska Komisija) in ključne komunikacijske aktivnosti na področju BREXIT-a.

  1. Vprašanja in odgovori o BREXIT-u (Evropska Komisija)
    Gospodarski subjekti ter prebivalci lahko naslovijo morebitne dileme in vprašanja, ki jih imajo v zvezi z Brexitom na Evropsko komisijo s pomočjo spletne strani EU GB.

  2. Ključne komunikacijske aktivnosti na področju BREXIT-a
    Gospodarski subjekti ter prebivalci lahko informacije o Brexitu vezane za čas neposredno pred in po koncu prehodnega obdobja pridobijo na letaku UKOM.