| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi Sojina moka, pridobljena iz sojinih zrn s solventno ekstrakcijo (Izvedbena uredba Komisije 2022/1103).

Sojina moka, pridobljena iz sojinih zrn s solventno ekstrakcijo se uvršča pod oznako KN 2304 00 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1103, ki velja od 24. 7. 2022.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.