| Turistični BON in BON21

Vlada RS je s sklepom podaljšala veljavnost novih bonov (BON21) do 30. junija 2022.

Sklep Vlade RS