| Ukrepi na carinskem področju v času COVID-19

Uradni list EU L 235, z dne 12. 9. 2022.

V Uradnem listu EU L 235, z dne 12. 9. 2022, je bil objavljen Sklep Komisije (EU) 2022/1511 z dne 7. septembra 2022 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022 (v nadaljevanju: Sklep 2022/1511). Sklep 2022/1511 se lahko uporablja za uvoze od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Na podlagi Sklepa 2022/1511 je bil sprejet tudi Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 125/22).