| Ukrepi na carinskem področju v času COVID-19

Uradni list EU L 464, z dne 28. 12. 2021.

V Uradnem listu EU L 464, z dne 28. 12. 2021, je bil objavljen Sklep Komisije (EU) 2021/2313 z dne 22. decembra 2021 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022 (v nadaljevanju: Sklep 2021/2313). Od 1. 1. 2022 se tako oprostitve povezane s COVID-19 uveljavljajo na podlagi tega sklepa in ne ne več Sklepa (EU) 2020/491 (sklepa se vsebinsko ne razlikujeta). Sklep 2021/2313 se lahko uporablja za uvoze od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

Na podlagi Sklepa 2021/2313 je bil sprejet tudi Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 208/21).