| Uvoz blaga

Evropska komisija je dne 3. 4. 2020 sprejela Sklep EK z dne 3. 4. 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020.

Na podlagi Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije se veljavnost seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu podaljšuje do 31. oktobra 2020.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu

Na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 23. 7. 2020 se podaljšujejo olajšave  za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme za nadaljnje tri mesece do 31. oktobra 2020.

Sklep Evropske Komisije z dne 23. 7. 2020, o oprostitvi plačila carine in DDV zaradi izbruha COVID-19 (podaljšanje)
Sklep Evropske Komisije z dne 3. 4. 2020, o oprostitvi plačila carine in DDV zaradi izbruha COVID-19
Priloga 1: Dodatne informacije in navodila glede izvajanja Sklepa Komisije
Priloga 2: Seznam blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
Priloga 3: Izjava upravičenca oprostitve - Sklep EK