| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi Sistema za fiksacijo hrbtenice (Izvedbena uredba Komisije 2022/1522).

Sistem za fiksacijo hrbtenice se uvršča pod oznako KN 9021 10 90, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1522, ki velja od 4. 10. 2022.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.