| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi sistema umivalne kadi in vrečk, v kompletu za prodajo na drobno, sestavljenega iz plastične umivalne kadi za večkratno uporabo, zvitka plastičnih vrečk za enkratno uporabo, ki se odtrgajo in držala za zvitek z vrečkami (Izvedbena uredba Komisije 2022/2260).

Sistem umivalne kadi in vrečk, v kompletu za prodajo na drobno, se uvršča pod oznako KN 3924 90 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2260, ki velja od 8. 12. 2022.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.