| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Za učinkovitejše in hitrejše obveščanje, ter promocijo možnosti deljenja idej z gospodarskimi subjekti na področju carin, se je v letu 2018 ustanovila kontaktna skupina za gospodarstvo na področju carine.

Delovanje skupine je bilo zelo dobro sprejeto, saj se je od ustanovitve skupine vanjo vključilo 135 gospodarskih subjektov, med njimi tudi večina velikih gospodarskih subjektov, ki delujejo na področju carine. Zaradi pozitivnih izkušenj, se bo delovanje skupine v letu 2020 razširilo tudi na področje trošarin in okoljskih dajatev. Na naveden način se bo prijavljenim članom kontaktne skupine, ki delujejo na teh področjih, omogočilo, da so poleg že obstoječega rednega in pravočasnega obveščanja o aktualnih novostih in spremembah na področju trošarin in okoljskih dajatev preko spletne strani Finančne uprave ter obvestil na zunanjem portalu informacijskega sistema E-TROD, še o tem neposredno obveščeni na njihove elektronske naslove.

Glede prijavljanja v kontaktno skupino za gospodarstvo na področju trošarin in okoljskih dajatev, vas obveščamo, da gospodarskim subjektom, ki so že v začetku ustanavljanja skupine izrazili željo po prejemanju informacij s tega področja, ni potrebno ponovno prijavljanje. Na vaš elektronski naslov bo v mesecu februarju 2020 poslano obvestilo, da ste prijavljeni za sprejemanje informacij s področja trošarin in okoljskih dajatev.

Vse nove člane in tudi člane, ki so že včlanjeni, vendar samo za področje carine, pa naprošamo, da nam v primeru interesa tudi za področje trošarin in okoljskih dajatev pošljete obrazec za imenovanje člana v kontaktno skupino za gospodarstvo, ki je objavljen na internetu FURS, kjer označite področje trošarin in okoljskih dajatev.

Originalno vabilo