| Izpolnjevanje carinske deklaracije in drugih obrazcev (ATA, TIR)

V šifrant slovenskih carinskih organov se doda nov Oddelek za carinjenje poštnih pošiljk z oznako SI001042. Oznaka bo veljavna s 1.2.2022.

Šifrant slovenskih carinskih organov po 1. 2. 2022