| Davek na dodano vrednost (DDV)

Širitev uporabe sistema »vse na enem mestu - VEM« se začne uporabljati s 1. 7. 2021.

Davčne zavezance obveščamo, da se zaradi pandemije COVID-19 za 6 mesecev odloži začetek uporabe sprememb DDV zakonodaje iz naslova širitve sistema »vse na enem mestu - VEM« na vse opravljene storitve in prodajo blaga na daljavo končnim potrošnikom, ki so predpisane z:

  1. Uredbo (EU) 2017/2454
  2. Direktivo (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995
  3. Izvedbeno uredbo (EU) 2019/2026

Ti predpisi se začnejo uporabljati s 1. julijem 2021.