| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi s škrobom bogate frakcije, nastale pri ločevanju grahove moke (Izvedbena uredba Komisije 2022/557).

S škrobom bogata frakcija, nastala pri ločevanju grahove moke se uvršča pod oznako KN 2309 90 51, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/557, ki velja od 27. 4. 2022.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.