| Letna odmera dohodnine

Rok se izteče 29. 7. 2020.

Spomnili bi radi na iztek roka za plačilo dohodnine.

Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. 5. 2020 in imajo doplačilo dohodnine, želimo obvestiti, da se rok za plačilo izteče 29. 7. 2020. Sicer pa je omenjeni datum natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 29. 6. 2020, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev. 

Ob tem bi radi spomnili na pravico, da se odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.