| Mednarodno obdavčenje

Vrhovno sodišče RS je v dopuščeni reviziji zoper sodbo Upravnega sodišča RS, dne 2. 2. 2022 izdalo Sklep X Ips 65/2021.

Vrhovno sodišče RS je v dopuščeni reviziji zoper sodbo Upravnega sodišča RS, dne 2. 2. 2022 izdalo Sklep X Ips 65/2021, s katerim je reviziji ugodilo in pri tem dodatno pojasnilo, da se za obdobja od 1. 1. 2017 dalje, v ugotovitvenem postopku določitve rezidentstva posameznika za namene ZDoh-2, če ta zatrjuje, da je rezident tudi druge države, upošteva tudi drugi odstavek 7. člena ZDoh-2. V skladu s to določbo se zavezanec ne glede na 6. člen ZDoh-2, šteje za nerezidenta v času, v katerem bi se štel za rezidenta po tem zakonu, če se v tem času po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jo je sklenila Slovenija, šteje samo za rezidenta druge države pogodbenice.

Pogoj za nastop zakonske domneve iz drugega odstavka 7. člena ZDoh-2 je, da gre za osebo, ki se v relevantnem času po mednarodni pogodbi, sklenjeni med Slovenijo in drugo državo pogodbenico (to pomeni z uporabo tim. prelomnih pravil iz 4. člena mednarodne pogodbe), šteje samo za rezidenta te druge države pogodbenice. Prelomna pravila za dvojne rezidente pa se ob ustaljeni praksi uporabljajo tudi v postopku uveljavljanja ugodnosti po mednarodni pogodbi v povezavi s konkretnim dohodkom oziroma v postopku skupnega dogovora.

Podrobnejše informacije v zvezi s tem so dostopne v podrobnejšem opisu Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPo-2 in po mednarodnih pogodbah ( poglavje 1.2, 3., 3.1 in 3.2)