| Davek na motorna vozila (DMV)

Pojasnilo FURS, št. 4245-167/2021-49, z dne 30. 9. 2022.

To pojasnilo nadomešča pojasnilo FURS, št. 4245-167/2021-21 in št. 4245-167/2021-22, z dne 2. 11. 2021.

Razširjeno pojasnilo o uvrščanju kombiniranih in drugih motornih vozil v kombinirano nomenklaturo (KN)