| Letna odmera dohodnine

Objavljena je nova verzija navodila PRIPRAVA IN DOSTAVA PODATKOV o izplačanih dodatkih, ki se v skladu z 59.členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) ter 55. členom Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) ne vštevajo v davčno osnovo za letno odmero dohodnine za odmerno leto 2021.

Navodilo je dopolnjeno v delu poročanja o dodatkih zaposlenih pri izvajalcih, ki izvajajo neposredno laboratorijsko diagnostiko virusa SARS-CoV-2 in so v stiku s kužninami obolelih, pri izvajalcih, ki opravljajo mrliško pregledno službo, kontrolne mrliške preglede pred upepelitvijo in avtopsije ter izvajalcih, ki opravljajo dejavnost patologije in so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje zaradi neposrednega dela v zvezi z epidemijo COVID-19.

Priprava in posredovanje podatkov o izplačanih dodatkih po 59. členu ZIUPOPDVE ter 55. členu ZDUPŠOP