| Letna odmera dohodnine

Objavljena je nova verzija navodila PRIPRAVA IN DOSTAVA PODATKOV o izplačanih dodatkih, ki se v skladu z 59.členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) ne vštevajo v davčno osnovo za letno odmero dohodnine za odmerno leto 2020 in 2021.

Navodilo je dopolnjeno v delu poročanja o dodatkih dijakov in študentov, ki bodo izvzeti iz letne davčne osnove za odmero dohodnine za leto 2021.

Priprava in posredovanje podatkov o izplačanih dodatkih po 59. členu ZIUPOPDVE