| Davek na dodano vrednost (DDV)

Opozarjamo, da pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave medicinske in zaščitne opreme od vključno 1. 5. 2021 dalje niso oproščene plačila DDV. Uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav pa je oproščen carin in DDV do 31. 12. 2021.

Pridobitve in dobave zaščitne in medicinske opreme, opravljene na ozemlju Slovenije, so bile po 66. členu ZIUOPDVE oproščene plačila DDV v obdobju od vključno 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021. Ker ta ukrep ni bil podaljšan, od vključno 1. 5. 2021 niso več oproščene plačila DDV. Več o tem ukrepu je sicer pojasnjeno v poglavju III. Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi po PKP6 na davčnem področju.

Za uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme pa je bila podaljšana začasna oprostitev carin in DDV do 31. 12. 2021​​​​​​​.