| e-Davki: obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (ODIS-FU)

#eDavki

Obveščamo vas, da je bilo na eDavke pri obračunu DDV v produkcijo prenesena kritična napaka z neustrezno vsebino. In sicer se davčnemu zavezancu, ki izpolnjuje polja 25, 25a in/ali 25b ter polji 31 in/ali 31a, v primeru večjih neusklajenosti v zneskih izpisuje kritična napaka: »Obračunani DDV v poljih 25, 25a in 25b se preveč razlikuje od vsote vrednosti v poljih 31 in 31a«, kar povzroči, da se obračun DDV ne more oddati.

Napaka je v odpravljanju, predvidoma bo odpravljena v začetku naslednjega tedna. O odpravi napake bo objavljeno obvestilo na eDavkih. Predlagamo predložitev obračuna po odpravi napake. Če oddajate obračune za obračunska obdobja, za katera je rok za predložitev že potekel, ali obračun za mesec maj z zahtevkom za vračilo DDV in se vam je prožila navedena kritična napaka, lahko do odprave napake, izjemoma predložite obračun DDV kot NF-LD.

Napaka je bila rešena 10. 6. 2022 ob 14.30 uri.