| e-Carina

Objava podrobnejšega opisa za prenovljen slovenski tranzitni sistem SINCTS faza 5.

Podrobnejši opis zajema dokumentacijo potrebno za izgradnjo SINCTS faza 5, novosti v fazi 5 v primerjavi z fazo 4 (procesi, sporočila, stanja), tako za skupno, zunanjo in notranjo domeno.

Navedene so tudi izjeme, ki se upoštevajo v prehodnem obdobju, ki bo trajalo dokler ne bodo vse države članice in države skupnega tranzita uvedle faze 5 NCTS predvidoma do 1. 12. 2023.

Predvideni nacionalni časovni okvir uvedbe SINCTS faza 5 zajema:

  • namestitev aplikacije v testno okolje 1. 4. 2021 – 1. 6. 2021
  • testiranje z zunanjim okoljem 1. 6. 2021 – 15. 2. 2022
  • uvedba aplikacije v produkcijo in prenehanje SINCTS faza 4 1. 3. 2022

Upoštevati je potrebno, da ob uvedbi SINCTS faza 5 ne bo prehodnega obdobja za zunanje okolje (zunanja domena).To pomeni, da se z uvedbo SINCTS faza 5 na dan 1. 3. 2022, SINCTS faza 4 preneha uporabljati.

Podrobnejši opis se bo tekom razvoja sistema SINCTS faza 5, po potrebi spreminjal in dopolnjeval.