| e-Carina

Objava podrobnejšega opisa za prenovljen slovenski tranzitni sistem SINCTS faza 5, 2. izdaja.

Podrobnejši opis 2. izdaja zajema posodobljeno dokumentacijo potrebno za izgradnjo NCTS faza 5, novosti v fazi 5 v primerjavi z fazo 4 (procesi, sporočila, stanja), tako za skupno, zunanjo in notranjo domeno in nacionalne dopolnitve.

Spreminja se tudi predvideni nacionalni časovni okvir uvedbe SINCTS faza 5, ki zajema:

  • namestitev aplikacije v testno okolje 1.9.2021
  • testiranje z zunanjim okoljem 1.1.2022 – 30.9.2022
  • uvedba aplikacije v produkcijo in prenehanje SINCTS faza 4 1.2.2023

Podrobnejši opis se bo tekom razvoja sistema SINCTS faza 5, po potrebi spreminjal in dopolnjeval.