| e-Carina

Nov podrobnejši opis za prenovljen slovenski izvozni sistem SIAES2, ki bo nadomestil obstoječi izvozni sistem.

Podrobnejši opis zajema informacijo o prenovi slovenskega izvoznega sistema, ki se bo imenoval SIAES2. SIAES2 bo podpiral obvezne funkcionalnosti AES faza 1 (Automated Export System) med drugim tudi podporo za izmenjavo informacij med tremi carinskimi uradi (nadzorni carinski urad, carinski urad predložitve, carinski urad izstopa), v sklopu procesov centraliziranega izvoza.

Dokument je namenjen ponudnikom/razvijalcem programske opreme in obsega vse potrebne informacije za vzpostavitev elektronske izmenjave na področju carinskih izvoznih postopkov med vložniki izvoznih deklaracij na eni strani in FURS na drugi strani.

FURS je sprejela odločitev, da s funkcionalnostjo AES faza 1 ne bo podprla aplikacije eIzvoz.

Uporaba nove nacionalne izvozne aplikacije SIAES2 se načrtuje za dne 1. 5. 2023