| e-Davki

#eDavki

Na podlagi 60. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) in spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, se je za odmerno leto dohodnine 2020 zamaknil rok za pridobitev statusa in vpis v evidenco nevladnih organizacij ter objavo dopolnjenega seznama upravičencev do donacij za leto 2020 (15. 5. 2021), posledično pa tudi rok za vložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2020, ki se je v letu 2021 izjemoma iztekel dne 31. 5. 2021. Glede na navedeno Finančna uprava RS v času izdaje informativnega izračuna dohodnine za leto 2020 in prve tranše odločb o odmeri dohodnine za leto 2020 še ni razpolagala s končnimi podatki o upravičencih do donacij in zahtevami davčnih zavezancev za namenitev dela dohodnine za donacije.

Na spletni strani FURS je na običajnem mestu objavljen seznam upravičencev namenitve dela dohodnine za donacije. Podatki so preliminarni, saj temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine, kjer vsak morebiten ugovor zadrži izplačilo donacij in izdanih odločb o odmeri dohodnine za leto 2020  v prvem svežnju, z datumom odpreme 31. 8. 2021, kjer vsak pritožba zadrži izplačilo donacij. Prva izplačila bodo nakazana do konca septembra 2021.