| e-Davki

REK-O

I. Po določbah ZOPNN-F bodo delodajalci lahko koristili naslednja ukrepa pomoči:

O izplačilu nadomestila plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ter o izplačilu nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo delodajalec poroča na REK-O obrazcu (vrsta dohodka 1001 Plača in nadomestila plače).

REK-O obrazec delodajalec davčnemu organu predloži na dan izplačila, pri čemer osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost vključuje v polje P01 Plača in nadomestila plače in jo ločeno izkaže:

  • v polju P01b Nadomestila plače, ki ne bremenijo delodajalcev – če koristi ukrepe po ZOPNN-F in uveljavlja povračilo nadomestila plače pri Zavodu RS za zaposlovanje
  • v polju P01a Plača in nadomestila plače, ki bremeni delodajalca – če ne uveljavlja povračilo nadomestila plače pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Za namene oblikovanja pokojninske osnove podatke o izplačanem nadomestilu vpiše:

  • povračila iz točke 1 v polje M02 Nadomestilo plače (3. alineja 1.odst. 32. čl. ZPIZ-2),
  • povračila iz točke 2 v polje M01 Plača in nadomestila plače.

Navedeno pravilo velja ne glede na to, ali delodajalec uveljavlja povračilo nadomestila plač pri Zavodu RS za zaposlovanje, ali ne.

Dodatni podatki o plači (polja S):

  • če je izbrana osnova P01a se nadomestilo plače vpiše v polje S07,
  • če je izbrana osnova P01b se polja S ne izpolnijo.

II. Po določbah ZIUOPZP bodo delodajalci lahko koristili:

O izplačanih plačah delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu, delodajalec poroča na REK-O obrazcu (vrsta dohodka 1001 Plača in nadomestila plače).

Tudi za poročanje o izplačanih plačah delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu velja, da REK-O obrazec delodajalec davčnemu organu predloži na dan izplačila, pri čemer osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost vključuje v polje P01 Plača in nadomestila plače in jo ločeno izkaže:

  • v polju P01b Nadomestila plače, ki ne bremenijo delodajalcev - če koristi ukrep po 138. členu ZIUOPZP in uveljavlja povračilo izplačane plače pri Zavodu RS za zaposlovanje
  • v polju P01a Plača in nadomestila plače, ki bremeni delodajalca – če ne uveljavlja povračilo nadomestila plače pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Za namene oblikovanja pokojninske osnove podatke o izplačanem nadomestilu se ne glede na to, ali bo plačo za odpravljanje posledic poplav in plazov ZRSZ delodajalcu refundiral ali ne, ta podatek vedno poroča v rubriki M01. Sama refundacija torej nima vpliva na način poročanja v M rubrikah.

Dodatni podatki o plači (polja S):

  • če je izbrana osnova P01a, se nadomestilo plače vpiše v ustrezno polje S03 in/ali S04 oziroma S05,
  • če je izbrana osnova P01b, se polja S ne izpolnijo.