| Poreklo blaga

Finančna uprava Republike Slovenije poziva zainteresirane tiskarje za oddajo vlog za tiskanje in prodajo obrazcev potrdila o gibanju blaga A.TR. in potrdila o poreklu blaga.

Obrazec potrdila o gibanju blaga A.TR. je set sestavljen iz treh listov. Sprednja stran izvirnika mora imeti ozadje s tiskanim zelenim vzorcem giljošo (»guillloche«).

Obrazec potrdila o poreklu blaga je prav tako set sestavljen iz treh listov. Sprednja stran izvirnika mora imeti ozadje s tiskanim rjavkastočrnim vzorcem giljošo (»guillloche«).

Pozivamo tiskarje, ki so pripravljeni tiskati navedena obrazca, da nam pošljejo vlogo za tiskanje, ki mora vsebovati tehnični opis in vzorec obrazca.

Tehnična specifikacija obrazca potrdila o gibanju blaga A.TR.

Tehnična specifikacija obrazca potrdila o poreklu blaga

Vzorec obrazca A.TR.

Vzorec obrazca poreklo blaga