| Davek na dodano vrednost (DDV)

V zvezi s pozivanjem za predložitev RP-O v primeru davčnih zavezancev, katerih davčno obdobje je trimesečno, pojasnjujemo:

Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je trimesečje, predloži obračun za trimesečno obdobje, medtem ko se rekapitulacijsko poročilo (RP-O) predloži za mesečno obdobje poročanja. RP-O se predloži le za mesec, v katerem davčni zavezanec opravi dobave, ki so predmet poročanja oziroma ko mora poročati o popravkih za pretekla obdobja poročanja. 

Če trimesečni davčni zavezanec izkaže v obračunu DDV-O dobave v polju 12, v primeru, če ne predloži RP-O za vse tri mesece oz. ni imel dobav v EU v vseh treh mesecih, prejme poziv za mesece, za katere RP-O ni predložil. Navedeno v praksi pomeni, da so npr. poziv za predložitev RP-O za obdobje marec 2024 prejeli tudi trimesečni davčni zavezanci, ki niso predložili RP-O za obdobje marec 2024 (ker niso imeli dobav v EU), so pa predložili npr. RP-O za januar in/ali februar 2024. 

Davčne zavezance obveščamo, da če so bili RP-O za mesece znotraj trimesečnega davčnega obdobja že ustrezno predloženi, da pozive za RP-O za obdobje poročanja, ki je znotraj trimesečnega davčnega obdobja, za katerega niso dolžni predložiti RP-O, štejejo za brezpredmetne.