| Prispevki za socialno varnost

V Uradnem listu RS, št. 39/2022 je objavljena Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Za leto 2021 znaša 35,50 %.

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov