| Prispevki za socialno varnost

V Uradnem listu RS, št. 32/2021 je objavljena Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Za leto 2020 znaša 34,89 %.

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov