| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi posušenega mesa, postrganega s požiralnika goved, ki se uporablja kot krma za živali (Izvedbena uredba Komisije 2023/248).

Posušeno meso, postrgano s požiralnika goved, ki se uporablja kot krma za živali, se uvršča pod oznako KN 0511 99 85, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/248, velja od 26. 2. 2022.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.