| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi posušenih bivoljih uhljev, ki se uporabljajo kot krma za živali (Izvedbena uredba Komisije 2023/248).

Posušeni bivolji uhlji, ki se uporabljajo kot krma za živali se uvrščajo pod oznako KN 0511 99 85, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/248, ki velja od 26. 2. 2022.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.