| Okoljske dajatve

Posodobljen je seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo posodobljen seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve.

Glede na prejšnji seznam je nastopila ena sprememba, in sicer pri upravljavcu ETA KAMNIK d.o.o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, ki mu je bila izdana odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve št. 35462-44/2023-2570-2 z dne 18.8.2023. V navedeni odločbi je določeno, da je upravičenost prenehala z dnem 1.8.2023, odločba pa je postala pravnomočna dne 22. 9. 2023.