| Okoljske dajatve

Posodobljen je seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva. Objavilo ga je Ministrstvo za okolje in prostor.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo posodobljen seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve.

Sprememba je pri upravljavcu Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj, ki mu je bila izdana odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve št. 35462-32/2022-2550-2 z dne 25. 10. 2022. V navedeni odločbi je določeno, da je upravičenost prenehala z dnem 8. 10. 2022, odločba pa je postala pravnomočna dne 28. 11. 2022.