| Okoljske dajatve

Pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo posodobljen seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve.

Sprememba je pri upravljavcu Javno podjetje KENOG d.o.o., Sedejeva ulica 7, 5000 Nova Gorica, ki mu je bila izdana odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve št. 35462-19/2023-2570-3 z dne 25. 5. 2023. V navedeni odločbi je določeno, da je upravičenost prenehala z dnem 20. 5. 2023, odločba pa je postala pravnomočna dne 3. 7. 2023.