| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Zaznali smo, da se po uvedbi novega tranzitnega sistema, v PE 1212001000 Referenčna številka (številka dovoljenja) vpisujejo različne vrednosti, ki ne odražajo številke konkretnega dovoljenja v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju carinske deklaracije UL 14, 3. 2. 2023.

25. 9. 2023 bomo začeli preverjati pravilnost izpolnjevanja PE 1212001000 Referenčna številka (številka dovoljenja). Kolikor bodo navedene vrednosti, ki ne odražajo številko dovoljenja bo tranzitna deklaracija zavrnjena.