| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu septembru 2022 pobrala neto 1.760,3 milijonov evrov prihodkov, kar je za 188,4 milijonov evrov oz. za 12,0 % več kot v septembru 2021 in za 332,2 milijonov evrov oz. za 23,3 % več kot v septembru 2020.

V obdobju januar – september 2022 je FURS pobrala neto 15.669,9 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.642,0 milijonov evrov oz. za 11,7 % več kot v enakem obdobju lani in za 3.876,4 milijonov evrov oz. za 32,9 % več kot v obdobju januar – september 2020. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2022