| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu septembru 2021 pobrala neto 1.571,9 milijonov evrov prihodkov, kar je za 143,8 milijonov evrov oz. za 10,1 % več kot v lanskem septembru in za 131,3 milijonov evrov oz. za 9,1 % več kot v septembru 2019.

V obdobju januar – september 2021 je FURS pobrala neto 14.027,9 milijonov evrov prihodkov, kar je za 2.234,3 milijonov evrov oz. za 18,9 % več kot v enakem obdobju lani in za 1.098,1 milijonov evrov  oz. za 8,5 % več kot v obdobju januar – september 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2021