| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu septembru 2020 pobrala neto 1.428,0 milijonov evrov prihodkov, kar je za 12,5 milijonov evrov oz. za 0,9 % manj kot v septembru 2019. V obdobju januar – september 2020 je FURS pobrala neto 11.793,5 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.136,3 milijonov evrov oz. za 8,8 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2020