| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu oktobru 2021 pobrala neto 1.736,7 milijonov evrov prihodkov, kar je za 187,6 milijonov evrov oz. za 12,1 % več kot v lanskem oktobru in za 168,7 milijonov evrov  oz. za 10,8 % več kot v oktobru 2019.

V obdobju januar – oktober 2021 je FURS pobrala neto 15.764,6 milijonov evrov prihodkov, kar je za 2.421,9 milijonov evrov oz. za 18,2 % več kot v enakem obdobju lani in za 1.266,8 milijonov evrov oz. za 8,7 % več kot v obdobju januar – oktober 2019.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2021