| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu oktobru 2020 pobrala neto 1.549,1 milijonov evrov prihodkov, kar je za 18,9 milijonov evrov oz. za 1,2 % manj kot v oktobru 2019. V obdobju januar – oktober 2020 je FURS pobrala neto 13.342,7 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.155,2 milijonov evrov oz. za 8,0 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2020