| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu novembru 2021 pobrala neto 1.654,6 milijonov evrov prihodkov, kar je za 167,1 milijonov evrov oz. za 11,2 % več kot v lanskem novembru in za 121,3 milijonov evrov oz. za 7,9 % več kot v novembru 2019.

V obdobju januar – november 2021 je FURS pobrala neto 17.419,2 milijonov evrov prihodkov, kar je za 2.589,0 milijonov evrov oz. za 17,5 % več kot v enakem obdobju lani in za 1.388,0 milijonov evrov oz. za 8,7 % več kot v obdobju januar – november 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2021