| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu novembru 2020 pobrala neto 1.487,5 milijonov evrov prihodkov, kar je za 45,9  milijonov evrov oz. za 3,0 % manj kot v novembru 2019. V obdobju januar – november 2020 je FURS pobrala neto 14.830,2 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.201,0 milijonov evrov oz. za 7,5 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2020