| Plačevanje davkov in drugih dajatev

Mesečno poročilo.

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu marcu 2022 pobrala neto 1.590,1 milijonov evrov prihodkov, kar je za 137,9  milijonov evrov oz. za 9,5 % več kot v marcu 2021 in za 332,0  milijonov evrov  oz. za 26,4 % več kot v marcu 2020.

V obdobju januar – marec 2022 je FURS pobrala neto 4.936,9 milijonov evrov prihodkov, kar je za 597,1 milijonov evrov oz. za 13,8 % več kot v enakem obdobju lani in za 661,5 milijonov evrov oz. za 15,5 % več kot v obdobju januar – marec 2020. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2022